Kategorier
GROW läst & sett - GROW magazine
en nättidning för coacher och dig intresserad av personlig utveckling
coaching, coachning, coacher, coach, profession, professionell, livsstil, personlig utveckling, växa, utvecklas, mål
17818
page-template-default,page,page-id-17818,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.1.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

GROW läst & sett

GROW magazine läser 2016

GROW nr 1/2016 – vol 3 –  FEM PERSPEKTIV PÅ SJÄLVKÄNNEDOM

SJÄLVKÄNNEDOM var temat i årets första nummer av GROW magazine. Ett tema som visade sig vara angeläget eftersom just detta nummer av GROW blev det mest lästa av alla hittills publicerade GROW magazines!

Självkännedom, eller självinsikt, som i mångt och mycket handlar om att titta inåt för att försöka förstå sig själv i samspel med andra.

Till detta nummer intervjuade GROW magazine personer med olika perspektiv på hur man kan nå självkännedom. Av dem som GROW träffade har flera också gett ut, eller ska ge ut, böcker inom sina respektive områden – Jan Bärmark, vetenskapsteoretiker, Tina Tornell och Ann Timm, coacher och enneagramutbildare, Thomas Jönsson astrolog och livscoach, Peter Ljungsberg, ayurvedisk hälsorådgivare och föreläsare och Simon Elvnäs, doktorand och forskare i tillämpad beteendeanalys i arbetsledning – mer finns att läsa om dem och om olika vägar till självkännedom i GROW magazine, vol 3, nr 1/2016:

Jag vet inte - självkännedom genom buddhism, humor och psykoterapi
Jag vet inte – självkännedom genom humor, buddhism och psykoterapi
Jan Bärmark – Carlssons förlag, 2010

 

Hur ska jag lära känna mig själv?

Den frågan ställer Jan Bärmark och hans svar är: Det är i mötet med andra människor, andra tankestilar och andra kulturer jag lär känna mig själv. I Jag vet inte – självkännedom genom humor, buddhism och psykoterapi tar Jan Bärmark med oss till tsunamins Thailand, till den helige galningen Drukpa Kunley, han berättar om att spränga neuroser och att sova sig frisk, vi träffar en tysk lama i Tibet och en kyrkogårdslama som kommer till Göteborg. Jag vet inte är en spännande och annorlunda bok skriven med stor klokskap.
Jan Bärmark idag pensionerad professor i vetenskapsteori.
Läs mer om boken här!

Självinsikt – nyckeln till att utveckla dig själv och andra
Tina Tornell och Ann Timm – Synk förlag, 2015

 

Det här boken ger en introduktion till Enneagrammet, en modell för ökad självinsikt. Och boken kan också användas som en praktisk handbok i att använda Enneagrammet som ett verktyg för att utveckla sig själv och andra, i privatlivet så väl som i arbetslivet.

För vem vill inte förstå sin omgivning bättre? Veta mer om hur vi tänker, känner och agerar och varför? Våra likheter och olikheter?

Författarna Tina Tornell och Ann Timm har arbetat med Enneagrammet under många år i sin verksamhet som coacher, utbildare och föreläsare.

 

Läs mer om boken här!

Stjärntecknens visdom
Thomas Jönsson – Solrosens förlag, 2003

 

Självkännedom genom astrologins symbolik?

Många avfärdar astrologi som humbug. Somliga tar astrologin som en lek, ett tidsfördriv, medan andra tycker att det finns mycket intressant att hämta här. Om du tillhör de senare kan det här vara en bok för dig.

I Stjärntecknens visdom beskriver Thomas Jönsson den utveckling som ligger bakom vår resa genom året, årstiderna och livet med hjälp av stjärntecknens symbolik. Boken presenterar ingen genväg till självkännedom men kan ge några pusselbitar på vägen, skriver han, och den innehåller också förslag på hur man kan arbeta med stjärntecknen rent praktiskt.

Thomas Jönsson har arbetat som astrolog, rådgivare och livscoach i över 25 år.

 

Läs mer om boken här!

Ayurveda för kropp och själ
Eva Sanner och Peter Ljungsberg – Natur & Kultur, 1980

 

Ayurveda, den indiska hälsoläran som praktiserats under århundraden, hjälper oss till självkännedom, att förstå oss själva och våra närmaste bättre, våra olikheter och behov vad gäller kost, träning, stimulans, aktivitet med mera.

Den första utgåvan av Ayurveda för kropp och själ kom ut redan 1980 då ayurveda ännu var ganska okänt i Sverige. Idag är den snudd på en klassiker. I boken ges konkreta tips om hur vi fastställer vår ayurvediska kroppstyp, vilka olika egenskaper dessa har och hur olika typer relaterar till varandra.

Peter Ljungsberg är ayurvedisk hälsorådgivare, terapeut och föredragshållare, Eva Sanner psykosyntesterapeut och journalist.

 

Läs mer om boken här!

Effektfull Arbetsledning
Ledaren – en kommande bok om:
Effektfull Arbetsledning
Simon Elvnäs

 

Simon Elvnäs forskar om chefers ledarskapsbeteende, eller med andra ord – tillämpad beteendeanalys i arbetsledning.

Genom att videofilma chefer i situationer när de leder, har för avsikt att styra arbetet, visar det sig att majoriteten tror att de har ett visst beteende medan de helt tydligt visat upp ett annat. Frågan lyder alltså: hur står det egentligen till med självinsikten hos chefer och ledare? Och hur kan man som chef bli mer effektiv som ledare?

Hans forskning ska bland annat resultera i en bok om effektfull arbetsledning. Vilken vi ser fram emot – så håll utkik!

GROW nr 2/2016 – vol 4 –  LYCKA, HAPPINESS OCH POSITIV PSYKOLOGI

LYCKA, VÄLBEFINNANDE OCH GLÄDJE –  är det inte det vi alla strävar efter? På olika sätt eftersom vår bild av lycka kan se nog så olika ut.

Det var alltså temat för GROW magazine nr 2/2016, och i detta nummer utforskade vi vad lycka är, kan vara och hur vi kan uppnå det. Här är några av de böcker vi tog upp i detta nummer av GROW – och du kan läsa mer om Lycka, Happiness och Positiv psykologi i GROW magazine, vol 4, nr 2/2016:

Lycka på fullt allvar: en introduktion till positiv psykologi
Katarina Blom och Sara Hammarkrantz – Natur & Kultur, 2014

 

Lycka på fullt allvar handlar inte om positivt tänkande i den mer ytliga bemärkelsen, utan tar upp olika strategier för hur vi kan öka vårt välbefinnande belagda i aktuell forskning. Det kan handla om att lära känna sig själv bättre och på olika sätt uppmärksamma det man själv anser vara det goda i livet. Positiv psykologi lägger alltså fokus på vad som får oss att må bra och den här boken ger många ingångar som också leder till bättre hälsa, större välbefinnande, att man har roligare – helt enkelt känner sig lyckligare!

Katarina Blom är psykolog och föreläsare med positiv psykologi som specialområde, Sara Hammarkrantz journalist och redaktör med inriktning psykologi

 

Läs mer om boken här!

Lycka på fullt allvar: en introduktion till positiv psykologi av Katarina Blom och Sara Hammarkrantz
Authentic Happiness – Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lastin Fulfillmet
Martin Seligman, Simon & Schuster Förlag, 2003

 

Det var Martin Seligman som introducerade begreppet positiv psykologi 1998, en ny forskningsgren i gränslandet mellan psykologi och filosofi som intresserar sig för människans psykiska hälsa till motsats från vår psykiska ohälsa.

Här ges en populär framställning på akademisk nivå, en typ av självhjälpsbok med tester och frågescheman och som förklarar hur varje individ innehar åtminstone fem av tjugofem profilstyrkor som man kan bygga på och utveckla för att uppleva större välbefinnande, eller lycka, i sitt liv. Den svenska översättningen – Verklig lycka, en grundbok i positiv psykologi – är tyvärr slutsåld på förlaget.

Martin Seligman, professor vid University of Pennsylvania, har skrivit ett tjugotal böcker inom positiv psykologi.

 

Läs mer om boken här!

Authentic Happiness av Martin Seligman
Lycka! En handbok i konsten att leva
Dalai Lama, Massolit förlag, 2008

 

Människan är i grunden god. Och meningen med livet är lycka. Men istället för det enkla och goda ältar vi i vår kultur ondskan, vår historia har styrts av den och medierna vältrar sig i den. Det är några av hans helighet Dalai Lamas budskap till oss.

I Lycka! Samtalar Dalai Lama och den amerikanske psykiatrikern Howard C Cutler om vad det egentligen innebär att vara lycklig och hur vi kan nå dit. Vi får ta del av den tibetanske ledarens tankar kring vardagsproblem som oro och ensamhet, avundsjuka och besvikelser och större frågor om mänskligheten.

För Dalai Lama finns källan till all mänsklig lycka i värden som medkänsla, tolerans, ärlighet och förlåtelse – vi når lyckan genom att odla den humanistiska inställningen till livet.

Dalai Lama, Tibets andlige och politiske ledare, är en oförtröttlig förespråkare för kärlek, fred och ickevåld. Howard C Cutller är psykiatriker och författare.

 

Här finns boken!

Lycka! En handbok i konsten att leva av Dalai Lama
Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning: om kommunikation människor emellan
Dale Carnegie, Natur & Kultur, 2008

 

I den här boken möter vi den amerikanska drömmen om att lyckas för att bli lycklig. Och det är en av de första storsäljande böckerna som kom ut i självhjälpsgenren. Den publicerades redan 1936 och trycks ständigt om i nya upplagor. En bok som också satt en mall för senare utkomna böcker inom området självhjälp.

Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning handlar om hur vi, genom att gå igenom olika steg, kan lära oss att kommunicera bättre med vår omgivning för att uppnå bättre försäljningssiffror till ett lyckligare hemliv.

Dale Carnegie, amerikansk författare, talare och mycket mer, var också en av de första som gav kurser i personlig utveckling.

 

Här finns boken!

Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning av Dale Carnegie
Ledaren:
Egna vägens ledarskap
Jan Lundberg, Liber förlag, 2016

 

Gå din egen väg som chef och företagare. Strunta i idealbilden av hur en ledare ska vara och utgå ifrån dig själv. Det är budskapet i Egna vägens ledarskap.

Ställ dig frågan vilka styrkor du har, sedan vad du vill och vilka visioner du har. Ta sedan tag i den strategiska delen – hur den vision du har som chef kan bli verklighet. Medlen du bäst når det med är ett coachande ledarskap, genom feedback och genom att delegera. Poängen är alltså att det är i spänningsfälten mellan det personliga och det strategiska i ledarskapet som både du som ledare och organisationen utvecklas och frodas. Boken, med tankeväckande och humoristiska illustrationer, ställer frågor som ger dig perspektiv, både på dig själv som person och som chef och ledare.

Jan Lundberg är konsult med inriktning på ledarskapsutveckling, mentorskap och coaching.

 

Läs mer om boken här!

Egna vägens ledarskap av Jan Lundberg

GROW nr 2-4/2016 – vol 5 – UTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

Höstnumret av GROW magazine 2016 blev ett dubbelnummer! Temat var Utbildning och Livslångt lärande där coachutbildningar och utbildning inom coaching av naturliga skäl sattes under luppen. Livslångt lärande är också det ett omfattande begrepp, så vi beslutade att volym 5 av GROW magazine blev till dubbelnumret för höst och vintern 2016. Där de många medverkande, som alltid, bidragit med viktiga och intressanta tankar och perspektiv.

Här finns mer att läsa – precis som i GROW magazine, vol 5,  nr 3-4/2016 – dubbelnumret:

Livslångt lärande redaktör Per-Erik Ellström
Livslångt lärande
Per-Erik Ellström red, Studentlitteratur 1996

 

Att lärande inte bara sker i organiserade utbildningsformer utan också i vardagen, i yrkesarbetet, är en aspekt på livslångt lärande. Men också att arbetslivet ställer ökade krav på kompetensutveckling liksom att växande kunskapsklyftor och människors skiftande kulturella och etniska bakgrund är faktorer man måste ta i beaktande när det gäller lärande och utbildning. Lärande fortsätter och pågår livet ut.

I Livslångt lärande diskuteras begreppet livslångt lärande, vad det står för. Boken kan ses som en antologi där många författare bidragit, Per-Erik Ellström, som också medverkade i GROW nr 3-4/2016, är redaktör. Och Livslångt lärande – från humanism till ekonomism, författad av honom, kan du ladda ner som pdf – här.

Per-Erik Ellström är senior professor i pedagogik, inriktning vuxnas lärande i arbetslivet.

 

Läs mer om boken här!

Coaching med mental träning av Lars-Eric Uneståhl
Coaching med mental träning: den ideala kombinationen
Lars-Eric Uneståhl och Gregor Schill, B4Press, 2012

 

Lars-Eric Uneståhls bidrag till GROW nr 3-4/2016 är en intressant artikel om 3L – LivsLångt Lärande. Den kan du läsa här.

Lars-Eric Uneståhl, som har publicerat ett stort antal tryckta och digitala böcker, är en av pionjärerna inom mental träning i Sverige och den här boken, Coaching med mental träning: den ideala kombinationen, kan vara av särskilt intresse för alla som är intresserade av coaching liksom coacher oavsett vilken skola man tillhör. Syftet är att ge en handledning i hur coaching, mental träning och positiv psykologi tillsammans kan användas för att skapa ett liv där man mår och fungerar optmalt.

Lars-Eric Uneståhl, fil dr i psykologi och grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan, är författare tillsammans med Gregor Schill, utbildare och coach.

 

Läs mer om boken här!

AVHANDLING:

Grounded Theory of the Roots and Emergence of Coaching

Grounded Theory of the Roots and Emergence of Coaching
Vikki Brock, 2008

 

Vikki Brock, executive leadership coach och mentor för andra coacher, disputerade 2008 i Coaching and Human History med avhandlingen Grounded Theory of the Roots and Emergence of Coaching. En omfattande genomgång av coachingens historia, rötter och framväxt. I GROW magazine nr 3-4/2016 presenterades ett utdrag ur den.

2012 publicerades hennes bok Sourcebook of Coaching History som bygger på hennes avhandling. Både den och hennes bok är en måste-läsning för dig som är intresserad av coachingens historia och dessutom vill få en djupare kunskap om coachingens hela bredd.

Här – kan du ladda ner hennes avhandling som pdf – Grounded Theory of the Roots and Emergence of Coaching.

Ledaren:
Nöhra – Coachande Ledarskap i världsklass
Magnus Kull och Kjell Enhager, Söderpalm publishing, 2014

 

NÖHRA – en enkel modell för att nå resultat och prestera bättre. Ett coachingverktyg i samtalen med klienter, kunder och medarbetare för dig som är coach, chef eller ledare utifrån analys och frågor om Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktivitet.

Denna bok ger också svar på frågor om hur de individer gör som enkelt och med en självklarhet effektivt når de mål de önskar.

NÖHRA – en modell för framgångsrik coaching.

Magnus Kull och Kjell Enhager, författare till boken, är coacher, utbildare och föreläsare inom coachande ledarskap och NLP.

 

Läs mer om boken här!

 

Happy Reading!